จิตรกรรมภาพวาด ศิลปะที่ออกมาจากใจ

รายละเอียดศิลปะแขนงต่างๆ ที่น่าสนใจให้คุณได้รับรู้อย่างง่ายดาย

จิตรกรรมภาพวาด ศิลปะที่ออกมาจากใจ

จิตรกรรม (painting) ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจิตรกร ที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และจัดองค์ประกอบ ของภาพวาดให้เป็น 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนาออกมา การระบายชั้นของสีลงบนพื้นวัตถุที่มีพื้นราบ ด้วยการจัดวางองค์ประกอบ และรูปทรง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการ  ลาก ป้าย ขีด ขูด วัตถุ ซึ่งศิลปะรูปแบบนี้สามารถจำแนกได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

-จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) คือภาพวาดเขียน การวางลายเส้น ปัจจุบันได้มีการนพเทคโนโลยีมาใช้ในการวาดภาพ ที่ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น ศิลปินที่ใช้การ Drawing ส่วนมากจะเป็นงานประเภท  ภาพวาดล้ายเส้น(ภาพวาดล้ายเส้น) และ การ์ตูน  (cartoon)

-จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) การศิลปะที่มีการแตกแขนงไปหลายรูปแบบ แต่องค์ประกอบหลักก็คือการ กระทบต่อวัตถุโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้รูปที่ขนาบกับวัตถุ แยกย่อยเป็น

-การเขียนภาพสีน้ำ (Colour Painting)  คือการใช้สีน้ำละลาย และวาดโดยใช้พู่กัน

-การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting) คือการเขียนโดยใช้สี่ฝุ่นที่ผสมกับน้ำมันแห้ง ซึ่งสีและรูปแบบของภาพวาดสีต่างๆ จะแตกต่างกันจากการใช้ย้ำมันชนิดต่าง ๆ

-การเขียนภาพสีอะคริลิก (Acrylic Painting) คือการใช้สี อะคริลิก ในการแต่งเติมรูปวาดหรือสร้างรูปภาพขึ้นมาใหม่ โดยการใช้เทคนิคการลงสีอะคริลิก

-การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (Fresco Painting) คือการวาดจิตรกรรมต่างๆ บนฝาผนังหรือเพดาน นิยมไข้ เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco)

-จิตรกรรมแผง (Panel Painting) คือการเขียน วาด หรือสลัก ภาพบนแผ่นไม้ อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นมาต่อเรียงกัน