ศิลปินวาดภาพคนไทยที่มีชื่อเสียง

รายละเอียดศิลปะแขนงต่างๆ ที่น่าสนใจให้คุณได้รับรู้อย่างง่ายดาย

ศิลปินวาดภาพคนไทยที่มีชื่อเสียง

ศิลปินวาดภาพชาวไทย ผู้ที่มีทั้งฝีมือและมีชื่อเสียง มีมากมายหลายท่าน แต่ล่ะท่านก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างกันไป วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ศิลปินวาดภาพคนไทยที่มีชื่อเสียงและเราจะหยิบยกมาในวันนี้นั้นมีใครกันบ้าง

อ.ศิลป์ พีระศรี

เขาเป็นผู้วางรากฐานการเรียนสาขาศิลปะในไทย อีกทั้งยังเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยที่น่าเคารพ ท่านทุ่มเทแรงกายทั้งชีวิตให้กับวงการศิลปะของประเทศไทย ท่านเคยพูดไว้ว่าท่านเป็นคนไทยแต่เพียงเกิดผิดที่เท่านั้น

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี   เดิมมีชื่อว่า Corrado Feroci เป็นชาวอิตาลีที่มีสัญชาติไทย จัดเป็นปูชนียบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย โดยท่านได้สร้างคุณูปการในด้านศิลปะจนเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างไกล นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง รวมทั้งเป็นครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย ท่านเป็นที่รักใคร่รวมทั้งน่าเคารพนับถือทั้งบรรดาลูกศิษย์และอาจารย์ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นให้เป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัย มีผลงานอันโดดเด่นหลายชิ้นในประเทศไทย รวมทั้งเป็นเจ้าของคำคม ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ซึ่งเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ

จักรพันธุ์ โปษยกฤต

เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2543 สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากและเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิต คือท่านเคยเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิต อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม ไม่ว่าจะทั้งแบบไทยประเพณีหรือแบบศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  ผลงานอันโดดเด่น ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ งานประติมากรรมไทย เช่น ประติมากรรมรูปเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ที่วาดนางละครได้หวานละมุน สวยราวกับเป็นผลงานจากสวรรค์

ประเทือง เอมเจริญ

นายประเทือง เอมเจริญ เป็นศิลปินซึ่งศึกษาศิลปะด้วยตัวเองด้วยความมุมานะ อดทน จากการศึกษาค้นคว้าอย่างหนัก ทั้งปรัชญาชีวิต รวมถึงศิลปะของอินเดียและจีน รวมทั้งการศึกษาธรรมชาติ ทำให้เกิดมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นแบบฉบับของตนเอง ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดี ยึดถือในคุณงามความดี มีการสร้างสรรค์ศิลปะในการผสมผสานระหว่าง ธรรมชาติกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง  ใช้สีสันสดใส สามารถสร้างรูปทรงต่างๆ อย่างเป็นอิสระแต่ทรงพลังยิ่ง อันมีคุณค่ายิ่ง นับเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี จึงทำให้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548