Blog

รายละเอียดศิลปะแขนงต่างๆ ที่น่าสนใจให้คุณได้รับรู้อย่างง่ายดาย

ศิลปะการทอผ้าของไทยในแต่ละภาค

การทอผ้าสำหรับประเทศไทยแล้วมีมาอย่างยาวนานซึ่งการทอผ้านั้นจะอยู่กับชนพื้นบ้านลวดลายและสัญลักษณ์จะบอกถึงความเป็นมาของแต่ละภูมิภาค

จิตรกรรมภาพวาด ศิลปะที่ออกมาจากใจ

จิตรกรรม (painting) ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจิตรกร ที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และจัดองค์ประกอบ ของภาพวาดให้เป็น 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนาออกมา