leonardo da vinci

รายละเอียดศิลปะแขนงต่างๆ ที่น่าสนใจให้คุณได้รับรู้อย่างง่ายดาย

3

หาก ตะกล่าวถึงศิลปินที่คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุด เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) นับว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก  แต่เขานั้นไม่ได้เป็นแค่จิตกรเท่านั้น เข้ามีความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ , นักดนตรี , นักกายวิภาคศาสตร์ , นักประดิษฐ์ , วิศวกร , ประติมากร , นักเรขาคณิต . นักวาดภาพ , นักดาราศาสตร์  และนักวิทยาศาสตร์  ด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลากหลายแขนง เลโอนาร์โด ถือว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เป็นต้นแบบของ วิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และกลายเป็นบุคคลสำคัญของยุคนั้น

4

เล โอนาร์โด ดา วินชี  เป็นศิลปินชาวอิตาลี มีบ้านเกิดอยู่ที่ เมืองวินชี วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1452  เสียชีวิตที่เมืองออมบัวซ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519  เลโอนาร์โด นั้น มีบิดาชื่อนายแซร์ ปีเอโร ดา วินชี เป็นพนักงานรับรองเอกสารของรัฐ มารดาชื่อคาตารีนา เป็นสาวชาวนา มีคนกล่าวว่า ชื่อจริงของเขาคือ เลโอนาร์โด ดิ แซร์ ปีเอโร ดา วินชี ซึ่งหมายความว่า เลโอนาร์โด บุตรชายของปีเอโร แห่ง วินชี แต่ในการลงลายเซ็นต่างๆ เขามักจะลงแบบง่ายๆ โดยไม่ต่อท้ายด้วย ดา วินชี   จึงมีข่าวลือว่าแท้จริงแล้วเจานั้นเป็นลูกนอกสมรส

5

เล โอนาร์โด ดา วินชี  นั้นในช่วงของชีวิต เขาได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มากมายให้กับโลกของเรา  ทั้งเป็นผู้ที่ริเริ่ม วิชากายวิภาคศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นบุคคลแรกที่วางรากฐานด้านการบิน รวมถึงวิศวกรรมโยธา แต่สิ่งที่สามารถสร้างชื่อเสียง และถูกยกย่องให้เป็นจิตกรเอกของโลกนั้นมากจากงานเขียน วาดภาพ ต่างๆ มากมาย อาทิ

1

โมนาลิซ่า หรือ Mona Lisa พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1503-1507)

2

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) – Milan (ค.ศ. 1495-1498)

6

การประกาศของเทพ – หอศิลป์อุฟฟิซิ, ฟลอเรนซ์, ประเทศอิตาลี (ค.ศ. 1473)

7

พระแม่มารีแห่งภูผา (Virgin of the Rocks) – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1483)

8

พระ แม่มารี และพระบุตรกับนักบุญแอนน์ และนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ (Madonna and Child with St Anne and the Young St John) – หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงลอนดอน (ค.ศ. 1508)

9

ยุทธการอันเกียริ (The Battle of Anghiari)- พิพิธภัณฑ์ลู

10